jimei x Arles discovery award 2019

Each year, ten talents of Chinese photography are selected by five curators. The winner of the Jimei x Arles Discovery Award is awarded a 200,000 RMB prize and an exhibition in the following year’s edition of Rencontres d’Arles. 

The 2019 nominees are: Fan Xi (1984), Liu Yu (1985), Miss Screenaholic (1983), Peng Ke (1992), Sun Datang (1982), Tang Jing (1989), Wu Ding (1982), Yan Yibo (1980), Yi Lian (1987), Zhang Wenxin (1989). They were selected by curators Cai Liyuan, Han Liya, Shi Hantao, Song Zhenxi, Wang Huan

Winners of the past editions include Lei Lei (2018), Feng Li (2017), Liu Silin (2016) and Zhu Lanqing (2015). 

FAN XI

LIVING ROOM

LIU YU

SHIP OF FOOLS

miss screenaholic

Unconscious Kung Fu

peng ke

agoramaniac

Sun Datang

SURPLUS

TANG JING

REMNANT

WU DING

the history of circles

yan yibo

undercurrent

yi lian

ask for the moon

zhang wenxin

the map of the mapping