ORGANIZING COMMITTEE

Steering Committee

Xiamen Federation of Literary Art Circles

Xiamen Jimei District Federation of Literary Art Circles

Organizers

Three Shadows Photography Art Centre

Xiamen Tianxia Jimei Media Co.,Ltd.

SupporterS

Xiamen Bank Co.,Ltd. Xiamen Branch

Xiamen Rural Commercial Bank

Industrial Bank Co., Ltd. Xiamen Branch

Co-organizers

Xiamen Xinglin Construction and Development Co., Ltd.

Special Co-organizer

Rencontres d'Arles

Executive production

DOORS 门艺 Art & Culture Agency

 

TEAM

Co-founders

Sam Stourdzé, RongRong

Director

Bérénice Angremy

Consultants

Gu Zheng, Jin Hongwei, Huang Rui, inri, Juan I-Jong, Li Zhenhua, Thomas Shao, Karen Smith, Wang Huangsheng, Wang Jun

General Manager

Victoria Jonathan

Administrators

Yao Gaocai, Lu Lixiu

Exhibitions

Manager: Zhang Aiyuan
Consultant: Shen Chen
Officers: Lei Yuting, Gabrielle Petiau, Que Maolong, Teng Qingyun, Zhong Linchun

Communications / Media Relations

Manager: Carine Liang
Local Media Manager: Chen Jing
Officers: Chen Xinyi, Ge Ge, Ouyang Duanfeng

Opening Week / Events

Manager: Jin Xinzhu
Opening Ceremony: Leng Gao
Seminars: Nataline Colonnello
PhotoFolio Reviews: Guo Xiaoshan, Huang Shuping PhotoBook Station: Yuan Zhenzhen, Lu Liqing, Mou Yan, Le Ziyi

Exhibition Construction

Manager: Leng Gao
Team: Wang Jian, Wang Weishu, Yang Xuewen, Li Jiezhen, Chen Jinhui, Song Jiaqin

Visual Design

Manager: Wei Longwen, Gu Yimin
Team: Pan Yuchen, Wang Jiang, Wu Yinuo, Zheng Gege

Space Design

LARGEarchitectsS