ORGANIZING COMMITTEE

Organizers

Three Shadows Photography Art Centre

Xiamen Tianxia Jimei Media Co.,Ltd.

Special Co-organizer

Rencontres d'Arles

SupporterS

Xiamen Bank Co.,Ltd. Xiamen Branch

Xiamen Rural Commercial Bank

Industrial Bank Co., Ltd. Xiamen Branch

Co-organizers

Xiamen Xinglin Construction and Development Co., Ltd.

Wan Shun Housing Group

Steering Committee

Xiamen Jimei District Federation of Literary Art Circles

Executive production

DOORS 门艺 Art & Culture Agency

 

TEAM

Co-founders

RongRong, Sam Stourdzé

ART DirectorS

Bérénice Angremy, Victoria Jonathan

Administrators

Yao Gaocai, Lu Lixiu, Xu Dong

Exhibitions

Managers: Tang Lingzi, Teng Qingyun


Officers: Qiao Xingrong, Cheng Dong, Zhong Linchun, Qiu Yuanchen, Jin Xinzhu

Communications / Media Relations

Media manager: Bu Yi

Local Media Manager: Chen Jing

Communications team: Diana Azzuz, Carine Liang, Lu Yufan, Zhang Chi

Opening Week / Events

Managers: Gu Yimin, Zhang Siqi, Xu Dong Team: Anastasia Muravyeva

Education

Managers: Huang Shuping, Hu Jiawen

PhotoBook Station

Team: Yuan Zhenzhen, Mou Yan, Le Ziyi, Lu Liqing

Exhibition Construction

Manager: Gu Yimin

Team: Yang Xuewen, Li Jiezhen, Qiu Ping, Liang Ye, Had Xuyuan, Yang Jing

Creative Direction and Design

Managers: Corey James, Vivi Feng

Team: Pan Yuchen

Space Design

Wang Yuchen

Rencontres d’Arles

Director

Sam Stourdzé

Administrator

Aurélie de Lanlay

Production

Caroline Courrioux, Cécile Nédélec

Exhibition on-site management

Cécile Peillon, Pierre-Emmanuel Nyeborg

Space Design

Olivier Etcheverry, Amanda Antunes

Communication

Aurélien Valette, Agence Claudine Colin

Communication Team

Juliette Collomb